Komunikat MKiDN w sprawie remontu Cmentarza Orląt Lwowskich

13-03-2018

Na zdjęciu: Cmentarz Orląt Lwowskichfot. Dorota Janiszewska-Jakubiak

W związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi rzekomego wycofania się MKiDN z zamiaru wszczęcia generalnego remontu Cmentarza Obrońców Lwowa, wyjaśniamy, iż fakt taki nie miał miejsca. Zakres prac przewidzianych do realizacji wynika ze stanu Nekropolii, którego pogorszenie zostało stwierdzone podczas szczegółowej oceny stanu technicznego dokonanej na przełomie 2017/2018 r. przez specjalistów Ministerstwa.

Remont ma polegać głównie na usunięciu ubytków i oczyszczeniu elementów betonowych poszczególnych grobów, wymianie popękanych nakryw grobów oraz naprawie murów okalających cmentarz. Wspomniane prace będą obejmowały naprawę i wymianę istniejących obiektów.

Zamiarem MKiDN jest też dokonanie konserwacji figur lwów, które w grudniu 2015 r. zostały posadowione na swoim pierwotnym miejscu, gdzie znajdowały się do lat 70. ubiegłego wieku.

W związku z powyższym 16 lutego br. MKiDN zwróciło się do strony ukraińskiej z prośbą o wydanie zgody na rozpoczęcie prac remontowych. Oczekujemy na odpowiedź w tej sprawie.

Rozpoczęcie remontu generalnego Cmentarza Orląt Lwowskich przewidziane jest w drugiej połowie kwietnia br.powrót