Komunikat nt. projektu rozporządzenia MKiDN ws. kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół i placówek artystycznych

01-12-2017

Na zdjęciu: fortepianfot. Danuta Matloch

Dobiegają końca prace nad przygotowaniem projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół i placówek artystycznych.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy do MKiDN wpływały różne opinie osób związanych ze środowiskiem szkół i uczelni artystycznych. Po analizie wszystkich zgłoszonych uwag, MKiDN uznało za zasadne przychylenie się do większości z nich. Nie uwzględniono natomiast  postulatów, których spełnienie prowadziłoby do powstania różnic w wymaganych od nauczycieli kwalifikacjach, w porównaniu z analogicznymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej a także tych, których realizacja stałaby w sprzeczności z oczekiwaniami i postulatami środowiska szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego, a przede wszystkim dyrektorów, nauczycieli i rodziców uczniów szkół artystycznych.

Mamy nadzieję, że w projektowanym rozporządzeniu znajdą się przepisy, których stosowanie zapewni wysoką jakość kształcenia.

Za wszystkie Państwa postulaty, uwagi i komentarze - bardzo dziękujemy.powrót