Komunikat nt. publikacji wyników I naboru do Programów Ministra

16-02-2017

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że trwa publikacja wyników I naboru do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyniki są dostępne pod adresem http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017.php na podstronach każdego z programów.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż każdy z wnioskodawców uprawniony do składania odwołania (łączna ocena wniosku powyżej 50 punktów) ma na to czas w ciągu 10 dni, od daty publikacji wyników danego programu.

Odwołania są składane w systemie EBOI. 

Ze względu na szczególną sytuację programu Czasopisma (większość środków tegorocznego budżetu jest wydatkowana na dotacje przyznane w latach 2015-2016) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o zwiększeniu puli środków na dofinansowania przyznane w procedurze odwoławczej w ramach tego programu.powrót