Komunikat prasowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie opieki nad cmentarzami wojennymi i miejscami spoczynku żołnierzy Armii Czerwonej w Polsce

13-04-2018

Press Release of the Ministry of Culture and National Heritage on War Cemeteries and Resting Places of Red Army Soldiers in Poland

Пресс-релиз Министерства культуры и национального наследия по вопросу ухода за военными кладбищами – местами захоронения солдат Красной армии в Польше

Rzeczpospolita Polska sprawuje stałą i wszechstronną opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi żołnierzy Armii Czerwonej poległych w czasie II wojny światowej w walce z nazistowskimi Niemcami bądź zmarłych jako jeńcy wojenni w niemieckich obozach na terenie dzisiejszej Polski. Państwo polskie zajmuje się cmentarzami wojennymi Armii Czerwonej na mocy prawa międzynarodowego, m.in. konwencji genewskich z 1949 r., oraz polskiego prawa, w tym ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, a także realizując postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji podpisanej 22 lutego 1994 r.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się łącznie około 700 obiektów – miejsc spoczynku żołnierzy Armii Czerwonej poległych i zmarłych w latach 1941-1945. Łączna liczba pochowanych, to około 1,3 mln osób. Z tej liczby około 800 tys., to jeńcy zmarli w niemieckich obozach, a ponad 500 tys., to żołnierze polegli podczas walk z Niemcami w latach 1944-1945 w dzisiejszych granicach Polski.

Łączne wydatki polskiej administracji publicznej w latach 2016-2017 na prace remontowe i bieżące utrzymanie mogił i cmentarzy - miejsc spoczynku żołnierzy Armii Czerwonej w Polsce - wyniosły ponad 6 mln zł., czyli ok. 3 mln zł. rocznie.

Sprawowanie przez Polskę opieki nad cmentarzami Armii Czerwonej zapewnia utrzymanie ich w dobrym stanie. W przypadku wystąpienia aktów wandalizmu, Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce jest o nich informowana, a ich skutki są niezwłocznie usuwane.

Należy zaznaczyć, że z powodu dużej liczby i znacznej powierzchni cmentarzy Armii Czerwonej w Polsce potrzeby finansowe w zakresie prac remontowych są wysokie. Wypełniając zobowiązania przyjęte przez Rzeczpospolitą Polską, każdego roku z pełnym zaangażowaniem polskiej administracji publicznej są prowadzone i będą kontynuowane  prace na kilkunastu do kilkudziesięciu cmentarzach – miejscach spoczynku żołnierzy Armii Czerwonej.powrót