Komunikat w sprawie budowy Muzeum Historii Polski

05-04-2018

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. Piotr Gliński, od czasu objęcia w listopadzie 2015 r. swego stanowiska, za priorytetowe zadanie swego resortu uznawał i uznaje budowę Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Muzeum powołane już w 2006 roku, przez ponad 9 lat nie doczekało się ze strony władz, które sprawowały rządy w Polsce od 2007 roku, decyzji, która umożliwiłaby podjęcie prac budowlanych. Decyzja taka zapadła dopiero 21 lipca 2015 r. – w atmosferze kampanii wyborczej. Rząd uchwalił wówczas program wieloletni „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”, który ulokował inwestycję na Cytadeli warszawskiej i związał ją z wcześniejszym projektem opracowanym dla Muzeum Wojska Polskiego. Do czasu zmiany rządu żadne realne prace w ramach programu nie zostały podjęte – dopiero 29 stycznia 2016 roku, w obecności prof. P. Glińskiego - podpisano umowę dotyczącą projektu siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie. Wraz z tym rozpoczęto prace nad realistycznym Wieloletnim Programem Operacyjnym i harmonogramem prac.

Pierwsza zmiana programu została dokonana 17 października 2017 r., umożliwiając ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu na budowę Muzeum. Kolejna zmiana – uchwalona 20 marca 2018 r., urealniła koszt budowy tej największej inwestycji w historii MKiDN.

Obecnie spełnione są wszystkie warunki, by po wyłonieniu wykonawcy (co będzie możliwe po wyczerpaniu procedury odwoławczej) i zawarciu z nim umowy Muzeum Historii Polski mogło być budowane zgodnie z aktualnym terminarzem, zgodnie z którym we wrześniu 2019 r. nastąpi udostępnienie budynku Muzeum w celu montażu wystawy stałej, a w lutym 2021 r. otwarcie wystawy dla publiczności. Nastapi to - tak jak w przypadku wielu innych nowych inicjatyw muzealnych - w latach realizacji Wieloletniego Programu Rządowego "Niepodległa".powrót