Komunikat w sprawie Muzeum - Miejsca Pamięci w Sobiborze

22-08-2017

Fot. B.Malina

Międzynarodowy Komitet Sterujący projektem utworzenia nowego Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, złożony z przedstawicieli Izraela, Holandii, Polski i Słowacji podjął jednogłośną decyzję o kontynuowaniu współpracy w dotychczasowym składzie współpracującym już od 10 lat, by doprowadzić do sprawnego zamknięcia prac nad nowym upamiętnieniem w Sobiborze. Prace te znajdują się obecnie w zaawansowanej fazie. Zdecydowano zatem nie dołączać kolejnych partnerów do Komitetu Sterującego. Decyzja wszystkich krajów członkowskich Komitetu Sterującego nie neguje udziału Rosji w projekcie, jest on bowiem przewidziany, np. podczas planowanych uroczystości 75. rocznicy Powstania w Sobiborze. Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin poinformował o tym Ambasadora Federacji Rosyjskiej oficjalnym pismem.powrót