Komunikat ws. Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II

27-06-2018

W związku z nieprecyzyjnymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni medialnej jakoby „MKiDN przekazało Fundacji Lux Veritatis 70 milionów złotych” informujemy, że jedynym dysponentem wspomnianej kwoty będzie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu, a nie ww. fundacja. Muzeum otrzyma ww. kwotę jako dotację celową na wydatki majątkowe na podstawie umowy z MKiDN o udzielenie dotacji.

Na mocy umowy podpisanej 20 czerwca br. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją Lux Veritatis, obie strony utworzyły Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu jako samodzielną instytucję kultury. Minister zobowiązał się do przeznaczenia w latach 2018-2020 70 mln zł na budowę siedziby Muzeum wraz z infrastrukturą umożliwiająca rozpoczęcie działalności. W 2018 r. Muzeum otrzyma 5 mln zł dotacji, w 2019 r. – 55 mln zł, a w 2020 r. – 10 mln zł. Fundacja zobowiązała się zaś do przekazania Muzeum zbiorów o wartości ponad 88 mln zł oraz środków na działalność bieżącą w kwocie nie niższej niż 1,5 mln zł.

Pełny komunikat o utworzeniu Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II dostępny TUTAJpowrót