Komunikat MKiDN w sprawie raportu NIK

15-06-2009

Odnosząc się do raportu NIK, MKiDN informuje, że podległe mu muzea są przez ministerstwo monitorowane na bieżąco, a opisane przez NIK uchybienia, dotyczące systemów zabezpieczających są efektem wieloletnich zaniedbań, które sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych są usuwane.

Ocen raportu NIK nie należy generalizować – wg naszych informacji stan zabezpieczenia zbiorów w większości muzeów, zwłaszcza tych, których organizatorem jest MKiDN, jest co najmniej zadowalający. W przypadku pozostałych, MKiDN zaleciło dyrektorom podległych mu jednostek usunięcie wszystkich wskazanych nieprawidłowości.

Warto też dodać, że raport NIK bardzo pozytywnie ocenia działalność merytoryczną muzeów (w tym edukacyjną) oraz – warunki, w tym prawne, ich funkcjonowania, stwarzane przez MKiDN. Wszystkie zaległości wskazane przez NIK dotyczące rozporządzeń do Ustawy o muzeach weszły w życie jeszcze w zeszłym roku. Trzeba dodać, że były one efektem zaniedbań poprzedniej ekipy. Raporty pokontrolne NIK są przez MKiDN rozpatrywane z należną starannością, a zalecenia pokontrolne wprowadzane w życie.powrót