Komunikat prasowy

12-03-2008

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, opracowało program zmian, zgodnie z którym, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zostanie zwiększona liczba obowiązkowych zajęć obejmujących przedmioty artystyczne. Według nowego projektu, w trzyletnim cyklu nauczania, liczba godzin z przedmiotów artystycznych będzie zwiększona w klasach IV-VI z 4 do 6. W gimnazjach zostaną wprowadzone dwie dodatkowe godziny z przedmiotów artystycznych (do wyboru).

Zmiany w programie obejmą również zajęcia w klasach młodszych czyli I-III, w których zostaną wyodrębnione przedmioty muzyka i plastyka.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęło także prace nad programem zajęć artystycznych w szkołach. Eksperci, wybrani spośród przedstawicieli środowisk twórczych, uczestniczą w przygotowaniach zakresu merytorycznego zajęć z plastyki, muzyki, wiedzy o kulturze i historii sztuki.powrót

Warto przeczytać