Konferencja „Edukacja poprzez kulturę. Kreatywność i innowacyjność”

24-03-2011

Konferencja na ten temat odbędzie się 25.03.2011 w sejmie. Organizuje ją Polski Komitet ds. UNESCO we współpracy z MKiDN. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli Marszałek Sejmu RP oraz ministrowie kultury i edukacji. W konferencji weźmie udział wiceminister kultury Monika Smoleń.

Celem konferencji jest ukazanie szerokiej wizji udziału kultury w nowoczesnej edukacji kształtującej postawy kreatywne i innowacyjne istotne dla rozwoju indywidualnego i społecznego. Uczestnicy będą dyskutować m.in. o ekonomice kultury jako dziedzinie badawczej i nowych wyzwaniach edukacyjnych . Omówione zostaną również założenia programowe MKIDN oraz MEN. Tematem spotkania będzie też edukacja muzealna na przykładzie Zamku Królewskiego w Warszawie.powrót