Konferencja „Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego”

25-11-2010

Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM zapraszają na konferencję „Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego”, która odbędzie się w Sztutowie w dniu 4 grudnia 2010 roku.
 
Na konferencji po raz pierwszy zostaną zaprezentowane całościowe wyniki nowatorskich w podejściu i interdyscyplinarnych w formie badań przeprowadzonych na Żuławach wiosną 2010 roku wspólne ze środowiskiem naukowym UAM z Poznania.
 
Głównym celem projektu „Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego”, który realizowany był w Sztutowie i w Muzeum Stutthof w maju 2010 roku, jest analiza i identyfikacja zmian krajobrazu fizycznego i kulturowego KL Stutthof w kontekście: czasu (od II wojny światowej do współczesności) i przestrzeni (region Żuław, z wyszczególnieniem wsi przyległych do terenu obozu).
 
Przedmiotem badań naukowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu było antropologiczne badanie społecznej świadomości i działalności ludności lokalnej wobec KL Stutthof, a także sposoby oswajania przestrzeni, którą w ramach dyscypliny nazywamy „przestrzenią naznaczoną”. Naznaczenie to definiowane jest na dwóch poziomach: obozu – miejsca kaźni, Żuław – regionu wyniszczonego działaniami wojennymi. Na obu poziomach mamy do czynienia z funkcjonowaniem kategorii pamięci, która determinuje postawy obecne, a także symbolizuje przeszłość – dzięki czemu możemy mówić o KL Stutthof jako o „miejscu pamięci” (lieu de memoire).
 
Zasadniczy cel projektu związany był z perspektywą antropologiczną, choć efekty prowadzonych równolegle nieinwazyjnych badań archeologicznych okazały się nie mniej przełomowe. Co istotne dla projektu, zmiany społeczne i środowiskowe doprowadziły do nadania badanemu krajobrazowi wartości nowej, post-nowoczesnej. KL Stutthof z przestrzeni symbolicznej stał się bowiem landscape under pressure.powrót