Konferencja „Zarządzanie ryzykiem i zasobami ludzkimi w obszarze muzealnictwa”

20-04-2017

Bezpieczeństwo odwiedzających muzea – będzie głównym tematem współorganizowanej przez MKiDN konferencji „Zarządzanie ryzykiem i zasobami ludzkimi w obszarze muzealnictwa”, która odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2017 r. w Warszawie.

W konferencji weźmie udział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Swój udział potwierdziła także Suay Aksoy, prezydent ICOM (Międzynarodowej Rady ds. Muzeów, organizacji doradczej UNESCO).

Wydarzenie adresowane jest głównie do dyrektorów i szefów ochrony muzeów. Główny temat to bezpieczeństwo odwiedzających muzea, szczególnie w dobie współczesnych zagrożeń związanych z terroryzmem.

Konferencja współorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, we współpracy z Międzynarodowym Komitetem ICOM ds. Bezpieczeństwa w Muzeach (ICMS) i ICOM Polska. To przykład współpracy administracji, instytucji kultury i organizacji pozarządowych na rzecz wspierania sektora muzealnego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzającym i pracownikom muzeów.

Uzupełnieniem części plenarnej konferencji będą warsztaty praktyczne obejmujące przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w placówkach muzealnych. Udział w wydarzeniu zapowiedziało niemal stu muzealników z całej Polski.

Konferencja i warsztaty będą doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i idei w gronie międzynarodowych ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa, a także przyczynią się do podniesienia kompetencji instytucji krajowych w tym obszarze.powrót