Konferencja Ekonomia Muzeum

17-11-2010

Polsko-brytyjska konferencja zatytułowana EKONOMIA MUZEUM i warsztaty dla muzealników pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbędą się w dniach 25- 26 listopada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i w Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Jest to kolejny projekt z cyklu W STRONĘ NOWOCZESNEGO MUZEUM, systematycznie kontynuowany w postaci zjazdów, kursów i seminariów dla muzealników. Celem konferencji jest konfrontacja doświadczeń, metod działania i założeń prawno-ekonomicznych pozwalających widzieć współczesne muzeum jako miejsce przecięcia niemal wszystkich sfer współczesnej cywilizacji – kultury i nauki. Podczas konferencji przedstawione zostaną prezentacje i referaty oraz omówienia zagadnień z punktu widzenia praktyki i realiów życia muzealnego.

Więcej informacji: http://www.ekonomiamuzeum.plpowrót