Konferencja ekspercka dotycząca digitalizacji – zaproszenie

19-01-2013

„Budowanie potencjału kulturowego – digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego”- to tytuł konferencji eksperckiej, którą Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje wspólnie z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Odbywać się ona będzie 13 - 14 lutego br. w Warszawie, w ramach polskiej Prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej 2012/2013.

Celem konferencji jest przedyskutowanie wyzwań i korzyści związanych z procesami digitalizacji prowadzonymi w takich instytucjach, jak: archiwa audiowizualne, archiwa państwowe, biblioteki czy muzea. Głos zabiorą m.in. przedstawiciele ministerstw kultury państw Grupy Wyszehradzkiej, Centrów Kompetencji ds. digitalizacji oraz instytucji edukacyjnych i kulturalnych.

Wydarzenie będzie okazją do wymiany poglądów na temat wyzwań i korzyści płynących z digitalizacji, dokonania przeglądu modeli instytucji realizujących zadania w tym zakresie oraz  zaprezentowania najciekawszych projektów.

W programie konferencji znalazły się wydarzenia dodatkowe, wśród nich: pokaz zrekonstruowanego cyfrowo filmu „Mania. Historia pracownicy fabryki papierosów” z 1918 r. oraz wizyta w pracowni digitalizacyjnej 3D w Muzeum Pałacu w Wilanowie.           

Udział w konferencji jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Termin rejestracji upływa 7 lutego br.  Szczegóły dotyczące uczestnictwa oraz formularz rejestracyjny znajduje sie na stronie www.mkidn.gov.pl/v4powrót