Konferencja GoEast 2010

07-10-2010

Punkt Kontaktowy Kultura i Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli działające przy Instytucie Adama Mickiewicza oraz Biuro Kultury M. St. Warszawy zapraszają na konferencję Go East 2010, która odbędzie się 20 października 2010 roku w Warszawie.

Konferencja, której pierwsza edycja miała miejsce w grudniu 2009 roku, poświęcona będzie możliwościom finansowania projektów i budowania współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego i spoza Partnerstwa w zakresie kultury oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Program składa się z czterech paneli tematycznych: kultura, społeczeństwo obywatelskie, projekty samorządowe, wolna prasa.

Prezentacje, dyskusje i warsztaty w gronie przedstawicieli UE, MKiDN, MSZ, organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury i samorządów służyć będą poszerzeniu wiedzy, wymianie dobrych praktyk oraz krytycznej analizie dotychczasowych doświadczeń w celu usprawnienia już istniejących, a także poszukiwania nowych działań w ramach inicjatywy Partnerstwa Wschodniego.

Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie http://go-east.plpowrót