Konferencja prasowa Centrów Kompetencji ds. Digitalizacji

18-11-2010

Podczas spotkania z dziennikarzami 18 listopada, będącego częścią trzydniowej konferencji „KULTURA 2.0. KULTURA ODNAWIALNA”, Centra Kompetencji podsumowały pierwszy rok swojej działalności, prezentując dotychczasowe dokonania oraz plany na przyszłość.

Konferencja prasowa Centrów Kompetencji ds. Digitalizacji

Centra Kompetencji to cztery instytucje wybrane przez Ministra Kultury w 2009 roku do pełnienia wiodącej roli w procesie cyfryzacji zasobów polskiego dziedzictwa narodowego. Misję tę pełnią: Narodowy Instytut Audiowizualny, Biblioteka Narodowa, Narodowe Archiwum Cyfrowe i Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Do powierzonych im zadań należy wdrażanie zmian technologicznych dotyczących digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych, koordynacja procesu gromadzenia i przechowywania zasobów cyfrowych, edukacja kadr instytucji kultury prowadzących digitalizację, a także udostępnianie zdigitalizowanych materiałów oraz promocja zasobów cyfrowych.

W konferencji wzieli udział: Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jacek Weksler, Dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego Michał Merczyński, Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego Nikodem Bończa-Tomaszewski, Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski, Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków Michał Grabowski oraz Daniel Teruggi – Dyrektor Naukowy Institut National de l'Audiovisuel we Francji.powrót