Konferencja prasowa poświęcona konkursowi o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016

03-09-2010

Minister Kultury ogłosił 6 września listę miast, które aplikowały do Konkursu o przyznanie tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”.

Nabór aplikacji do Konkursu ESK 2016 zakończył się 30 sierpnia 2010 r. Do tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury 2016” pretendują: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Toruń, Szczecin, Warszawa oraz Wrocław.

Na 12 – 13 października zaplanowano I etap Konkursu, tzw. „preselekcję”, podczas której, miasta kandydujące będą miały szansę zaprezentowania swoich ofert przed specjalnie powołaną Komisję Selekcyjną. W jej skład wchodzą eksperci mianowani przez instytucje europejskie (Rada UE 2 osoby, Komisja Europejska 2 osoby, Parlament Europejski 2 osoby, Komitet Regionów 1 osoba) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (6 osób).

Miasta, zakwalifikowane przez Komisję Selekcyjną do II etapu Konkursu, czyli „selekcji końcowej” poznamy poprzez ogłoszenie tzw. „krótkiej listy” podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 13 października 2010 r.

„Europejska Stolica Kultury 2016” w Hiszpanii

W 2016 roku, razem ze zwycięskim miastem w Polsce, kulturalną stolicą Europy będzie wybrane miasto w Hiszpanii. Na Półwyspie Iberyjskim również zakończono już nabór aplikacji do Konkursu. Do rywalizacji o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury 2016” w Hiszpanii zgłosiły się Alcalá de Henares, Burgos, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Donostia – San Sebastián, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Santander, Segovia, Tarragona, Zaragoza. Miasta zakwalifikowane do II etapu Konkursu w Hiszpanii poznamy 29 września 2010 r.

Konkurs o przyznanie tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”

Konkurs o przyznanie tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury 2016” rozpoczął się 9 listopada 2009 r. i potrwa do II kwartału 2012 roku. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jedno z polskich miast, które po przejściu procedury selekcyjnej, na mocy decyzji Rady Europejskiej uzyska tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury 2016” otrzyma unikalną szansę na zaprezentowanie swojego potencjału kulturalnego na arenie europejskiej. Specjalnie stworzony program kulturalny, oparty na dwóch kryteriach – „wymiarze europejskim” oraz „miasto i obywatele”, powinien wzmocnić współpracę w każdym sektorze kultury, uwypuklić wspólne aspekty kultury europejskiej, a także wspierać udział mieszkańców danego miasta w jego życiu i rozwoju.

Konkurs składa się z dwóch etapów: selekcji wstępnej oraz selekcji końcowej. Wnioski kandydatów oceniane są przez specjalnie do tego powołaną Komisję Selekcyjną. Po zakończeniu selekcji końcowej, na podstawie sprawozdania Komisji Selekcyjnej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nominuje jedno miasto do tytułu „ESK 2016” i notyfikuje swą decyzję instytucjom europejskim. Ostateczną decyzję, po zaciągnięciu opinii Parlamentu Europejskiego i zaleceniach Komisji Europejskiej, podejmuje Rada Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje dostępne są na specjalnej stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/esk2016/ oraz Departament Współpracy z Zagranicą MKiDN, tel. (22) 42-10-240, fax. (22) 826-19-22, e-mail: mailto:esk2016@mkidn(dot)gov(dot)plpowrót