Konferencja prasowa poświęcona misji weryfikacyjnej Międzynarodowego Biura Wystaw

05-05-2017

Na zdjęciu: fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: fot. Danuta Matloch

Na zakończenie wizyty w Polsce przedstawicieli Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE), weryfikujących kandydaturę Łodzi do organizacji EXPO International 2022, w Zamku Królewskim odbyła się konferencja prasowa. W wydarzeniu wzięli udział: wiceminister rozwoju, pełnomocnik rządu ds. EXPO 2022 Jerzy Kwieciński, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska oraz członkowie misji weryfikacyjnej: szef Komitetu Wykonawczego BIE Choi Jai-Chul oraz sekretarz generalny BIE Vincente Loscertales.

Członkowie misji ewaluacyjnej Międzynarodowego Biura Wystaw przebywali w Polsce w dniach 3-7 kwietnia 2017 r. Celem wizyty była ocena kandydatury naszego kraju i Łodzi do organizacji EXPO International 2022. Raporty podsumowujące wszystkie trzy kandydatury zostaną zaprezentowane na Zgromadzeniu Ogólnym BIE w czerwcu 2017 r. Misje weryfikacyjne są elementem procesu aplikacyjnego o EXPO i odwiedzają wszystkich kandydatów. Przed przyjazdem do Polski zdążyli odwiedzić Stany Zjednoczone, które ubiegają się o organizację wystawy w Minneapolis. Po Łodzi mają w planach podróż do Buenos Aires w Argentynie.

Przedstawiciele BIE w trakcie misji spotkali się z najwyższymi władzami Rzeczypospolitej, w tym z prezydentem Andrzejem Dudą, premier Beatą Szydło, marszałkiem sejmu Markiem Kuchcińskim, marszałkiem senatu Stanisławem Karczewskim oraz wieloma ministrami, a także z władzami lokalnymi i regionalnymi.

Ponadto w ramach misji zostały zaprezentowane kluczowe elementy dokumentacji aplikacyjnej, w tym zwłaszcza proponowana tematyka wystawy, biznes plan, koncepcja urbanistyczna, system transportowy i inwestycje niezbędne do właściwej realizacji projektu.

W agendzie misji znalazły się także spotkania pokazujące poparcie społeczne dla idei organizacji EXPO w Łodzi. Były to spotkania z przedstawicielami biznesu, organizacjami pozarządowymi oraz z przedstawicielami świata nauki, kultury i sztuki.

Wystawa w Łodzi miałaby się odbywać od 15 czerwca do 15 września 2022 r. Tematem przewodnim polskiej wystawy ma być rewitalizacja miast jako warunek rozwoju aglomeracji na świecie.

Głosowanie w sprawie przyznania Łodzi prawa do organizacji EXPO 2022 odbędzie się pod koniec 2017 r. Kluczowym zadaniem strony polskiej jest obecnie pozyskanie głosów 169 krajów członkowskich BIE. Do uzyskania tego prawa potrzebnych będzie 50 proc. głosów plus jeden. Promocja projektu zaczęła się w czerwcu 2016 r., gdy po raz pierwszy ogłoszono, że Łódź będzie ubiegać się o organizację International EXPO.

International EXPO, czyli tzw. małe EXPO, są organizowane co 5 lat między wystawami światowymi i mają tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu. Najbliższe "małe EXPO" odbędzie się latem 2017 r. w Astanie (Kazachstan). Jego temat to "Future Energy", czyli problematyka związana m.in. z pozyskiwaniem energii, globalnym ociepleniem i zmianami klimatu.

/źródło: MKiDN, PAP/powrót