Konferencja "Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć"

01-09-2009

3 IX (czwartek) o godz. 12:00 w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przy ul. Rakowieckiej 2 D odbędzie się konferencja prasowa związana z inauguracją konkursu dla młodzieży pt. Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć – Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką. Organizatorem konferencji jest Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie

Celem konkursu jest włączenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w obchodach 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej przez:

Zadaniem młodzieży w ramach Konkursu będzie zbieranie informacji dotyczących osób, które zginęły, zostały zamordowane, zmarły w wyniku odniesionych obrażeń (ofiar działań wojennych - wojskowych i cywilnych, ofiar pacyfikacji, egzekucji, mordów) oraz osób represjonowanych (więźniów, robotników przymusowych, dzieci pozbawionych opieki na skutek represjonowania lub śmierci rodziców, dzieci germanizowanych lub deportowanych wraz z rodzicami do pracy przymusowej, osób zmuszonych do ukrywania się) pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej.

Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką" został zainicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Pamięci Narodowej. Ma on na celu stworzenie bazy danych zawierającej informacje o ofiarach i prześladowaniach niemieckich wobec obywateli polskich w czasie II wojny światowej.powrót