Konferencja nt. prawa autorskiego w Senacie RP

29-01-2009

29 stycznia Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski wziął udział w konferencji w Senacie RP pt. Prawo autorskie na miarę XXI wieku. Krok trzeci.

Wiceminister Żuchowski przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy w prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, przyjęty przez Radę Ministrów 6 stycznia 2009 roku.powrót