Kongres Kultury Polskiej

05-06-2008

Zmiany jakie dokonały się w kulturze polskiej po 1989 roku skłoniły Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zainicjowania debaty nad kondycją polskiej kultury oraz wyzwaniami, jakie stoją przed nią we współczesnym świecie.

Dziś na Uniwersytecie Jagiellońskim podpisane zostało porozumienie o organizacji Kongresu Kultury Polskiej. Sygnatariuszami porozumienia są Minister Kultury i Dziedzictwa Bogdan Zdrojewski, Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, Przewodniczący Rady Programowej profesor Piotr Sztompka i Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Maria Szewczyk.

- Czas kongresów kultury w ich dawnym wymiarze skończył się – mówi Minister Bogdan Zdrojewski. Chcemy przyjrzeć się mechanizmom funkcjonowania kultury, które nie zostały skonfrontowane w wymiarze legislacyjnym z wyzwaniami, które stawia przed nami XXI wiek. Kongres Kultury Polskiej ma się stać nową formą dyskusji nad różnymi aspektami życia instytucji artystycznych oraz odbiorem kultury we wszystkich jej wymiarach.powrót