Konkurs HERITAGE PLUS – rozstrzygnięty!

08-04-2015

Logo Heritage plus

Wśród piętnastu projektów, które uzyskają wsparcie w ramach programu HERITAGE PLUS są trzy z udziałem instytucji polskich i będą one realizowane przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konkurs na sfinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie badań nad dziedzictwem kulturowym zorganizowany został w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH).

W pierwszym etapie konkursu trwającym od 3 marca do 29 kwietnia 2014 zgłoszono łącznie 352 wnioski wstępne z 15 państw uczestniczących w programie. Wśród nich było aż 47 propozycji z udziałem badaczy z Polski, a w 20 przypadkach to polska instytucja/organizacja była liderem konsorcjum badawczego.

Po przeprowadzonej ocenie formalnej i merytorycznej do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano 61 projektów międzynarodowych. Wśród nich 8 propozycji z udziałem Polski (więcej na: http://nimoz.pl/pl/dzialalnosc/heritage-plus/wyniki-i-etapu-konkursu).

W drugim etapie konkursu trwającym od 5 sierpnia 2014 do 22 października 2014 złożono 58 projektów, w tym 7 z udziałem polskich partnerów. Po przeprowadzonej weryfikacji formalnej 54 wnioski przekazano do oceny niezależnych międzynarodowych ekspertów a następnie stworzono listę rankingową.

Na jej podstawie przedstawiciele instytucji współfinansujących konkurs HERITAGE PLUS podjęli decyzję o współfinansowaniu piętnastu projektów, które w rankingu zajęły najwyższe miejsca.

Wśród nich są 3 projekty z udziałem polskich partnerów, w tym jeden wniosek z polskim liderem konsorcjum badawczego.

8. miejsce – Cultural Heritage Through Time (CHT2) – polski partner konsorcjum: Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica w Krakowie
12. miejsce – Heritage and Threat (HEAT) – polski partner konsorcjum: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej w Białymstoku
15. miejsce – The Right to Cultural Heritage – Its Protection and Enforcement through Cooperation in the European Union (HEURIGHT14) – polski partner konsorcjum i lider projektu: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

W Polsce instytucją zarządzającą programem Heritage Plus jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rolę punktu kontaktowego Heritage Plus pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Pełna lista piętnastu zwycięskich projektów oraz informacje dotyczące wyników konkursu dostępne są pod adresem:
http://www.jpi-culturalheritage.eu/2015/04/list-of-projects-selected-for-funding/

 

 powrót