Konkurs Muzeum Narodowego w Warszawie

30-11-2011

Otwarty konkurs na identyfikację wizualną i informacyjną ogłasza dyrekcja Muzeum Narodowego w Warszawie. Będzie to czwarte logo w historii placówki. Konkurs ma związek z wprowadzanymi zmianami oraz zbliżającym się Jubileuszem 150-lecia MNW, który przypada w roku 2012.

Celem konkursu jest opracowanie nowego logo oraz zbioru spójnych, nowoczesnych standardów promujących, identyfikujących i wzmacniających markę Muzeum. Organizatorom zależy na tym, by nowa identyfikacja zwracała uwagę na nowoczesność i prestiżowość instytucji. Identyfikacja ta powinna obejmować gmach główny oraz oddziały, z uwzględnieniem zachowania dotychczas istniejących w nich znaków graficznych, a także obejmować nazwę i logo w języku angielskim.

Otwarty konkurs składać się będzie z dwóch etapów. Jury wybierze laureata, który otrzyma nagrodę główną w wysokości 13 500 euro. Szczegóły konkursu na stronie: www.mnw.art.pl oraz www.postermuseum.pl zakładka: KONKURS CI MNW

Jubileusz 150-lecia MNW, nad którym honorowy patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski, rozpocznie się 17 maja 2012. Nastąpi wtedy otwarcie Muzeum po relokacji galerii stałych oraz wernisaż wystawy „Wywyższeni”. Transformacja MNW obejmuje zmiany architektoniczne (przebudowa obu dziedzińców, uruchomienie trzech kafeterii na zewnątrz i wewnątrz gmachu) oraz zmiany programowe (nowe, otwarte wystawy na dziedzińcach, atrakcyjne propozycje dla dzieci i rodziców z dziećmi, cykle edukacyjno-kulturalne, spotkania z twórcami, kino).

Muzeum Narodowe w Warszawie, założone w 1862 roku jako Muzeum Sztuk Pięknych, to jedno z najstarszych i największych muzeów sztuki w Polsce i największe w Warszawie. Gromadzi w swych zbiorach ok. 830 tys. dzieł sztuki polskiej i światowej, od antyku do współczesności. Kolekcja obejmuje malarstwo, rzeźbę, rysunki i ryciny, numizmaty, a także przedmioty sztuki użytkowej i wzornictwo. Modernistyczny nowy gmach wzniesiono w latach 1927–1928. Muzeum posiada cztery oddziały: Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego w Królikarni, Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii.powrót