Konkurs na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim na 57. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji w 2017 roku

28-07-2016

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki ogłaszają  konkurs na kuratorski projekt wystawy do realizacji w Pawilonie Polskim, prezentowanym w ramach 57. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji w 2017 roku. Projekt kuratorski powinien zawierać koncepcję wystawy, pełny jej scenariusz wraz z wizualizacją, streszczenie scenariusza oraz kosztorys produkcji projektu.

 

Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna osoba musi mieć:

- wykształcenie wyższe;

- znajomość zagadnień sztuki współczesnej, doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw;

- dobrą znajomość języka angielskiego.

 

Projekt należy nadesłać bez umieszczonego na nim nazwiska kuratora projektu. Na projekcie należy umieścić godło, a następnie powtórzyć je na załączonej kopercie, w której trzeba umieścić następujące informacje:

- powtórzenie godła

- imię i nazwisko kuratora

- adres i telefon kuratora

- CV kuratora

- wypełnione i podpisane „Oświadczenie kuratora”, które stanowi załącznik do regulaminu.

 

Koncepcja wystawy oraz streszczenie scenariusza zostaną upublicznione po ogłoszeniu wyników konkursu. Udostępnienie pełnego scenariusza wystawy wraz z wizualizacją projektu nastąpią za pisemną zgodą kuratora.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie projektu do 20 września 2016 roku (w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu do kancelarii Organizatora) na adres:

 

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

pl. Małachowskiego 3

00-916 Warszawa

z dopiskiem „Biennale Sztuki 2017”

 

Pełne warunki i zasady uczestnictwa w konkursie zawarte są w regulaminie konkursu.

Do pobrania regulamin konkursu

Dodatkowe informacje o konkursie http://zacheta.art.pl/pl/biennale

Joanna Waśko — j(dot)wasko@zacheta(dot)art(dot)pl

57. Międzynarodowa Wystawa Sztuki – La Biennale di Venezia
13 maja – 26 listopada 2017 kuratorka generalna: Christine Macel

Więcej o biennale w Wenecji  http://www.labiennale.org/en/art/index.html

 powrót