Konkurs na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej (znaku graficznego) Kongresu Kultury Polskiej 2009

09-09-2008

Narodowe Centrum Kultury ogłasza konkurs na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej (znaku graficznego) Kongresu Kultury Polskiej 2009 organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Nagroda główna wynosi 10 000 złotych brutto, a termin składania prac upływa 15 września 2008 roku.

Celem konkursu jest wykreowanie znaku graficznego, który zostanie wykorzystany do identyfikacji, popularyzacji i promocji Kongresu Kultury Polskiej 2009, w szczególności poprzez jego umieszczanie na plakatach i innych drukach promocyjnych wydawanych przez Narodowe Centrum Kultury lub na jego zlecenie, różnych nośnikach reklamy przestrzennej oraz do promocji interaktywnych w Internecie i innych mediach.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w szczególności: studenci i absolwenci wyższych uczelni artystycznych, artyści i projektanci graficzni. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż jedną pracę konkursową.

Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 15 września 2008 roku na adres: Narodowe Centrum Kultury, ul. Senatorska 12, 00 - 082 Warszawa z dopiskiem: "Konkurs Kongres Kultury Polskiej 2009"powrót