Konkurs na stałą ekspozycję Muzeum Historii Polski

11-05-2011

Ogłoszenie międzynarodowego konkursu na koncepcję plastyczno-przestrzenną ekspozycji stałej Muzeum Historii Polski w Warszawie odbyło się 11 maja br. w kinie Rejs. W uroczystości udział wzięli minister kultury Bogdan Zdrojewski oraz przedstawiciele jury, m.in. jego przewodniczący prof. dr hab. Andrzej Rottermund oraz członek sądu konkursowego, nagrodzony Oscarem scenograf Allan Starski.

Minister kultury Bogdan Zdrojewski ogłasza konkurs na ekspozycję Muzeum Historii Polski

Minister kultury Bogdan Zdrojewski ogłasza konkurs na ekspozycję Muzeum Historii Polski

Pozostali członkowie jury to:

Przyszła ekspozycja ma przedstawiać najważniejsze wątki polskiej historii- państwa i narodu - ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności: procesów kształtowania i funkcjonowania parlamentaryzmu, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Wystawa ma zająć przestrzeń ok. 6,5 tys. m kw.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 czerwca; prace konkursowe należy złożyć do 7 listopada. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 grudnia br.

W 2009 r. rozstrzygnięto konkursu architektoniczny na projekt gmachu. Zwyciężył projekt pracowni Paczowski ET Fritsch Architectes z Luksemburga. Muzeum Historii Polski ma powstać nad Trasą Łazienkowską w Warszawie.

Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 358,87 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie z UE - 295,80 ml zł. Projekt został umieszczony na rezerwowej Liście projektów indywidualnych dla POIiŚ. O braku możliwości dofinansowania zadecydowały argumenty formalne: opóźnienie w realizacji harmonogramów ( mimo jego przesunięcia) oraz brak perspektyw realizacji inwestycji i rozliczenia jej poprawnie do połowy 2015 (ze względu na dotychczasowe uchybienia).powrót