Konkurs o stypendia twórcze i stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2018 r.

06-09-2017

Zapraszamy do udziału w konkursie o stypendia - mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami - na realizację określonego przedsięwzięcia. Termin składania wniosków upływa 3 października 2017 r.powrót