Konkurs Zabytek Zadbany rozstrzygnięty

25-04-2014

Konkurs Zabytek Zadbany rozstrzygnięty
Piotr Żuchowski - Sekretarz Stanu w MKiDN. fot.: Archiwum/Narodowy Instytut Dziedzictwa

Konkurs Zabytek Zadbany rozstrzygnięty
Prof. Małgorzata Rozbicka - Dyrektor NID. fot.: Archiwum/Narodowy Instytut Dziedzictwa

Konkurs Zabytek Zadbany rozstrzygnięty
fot.: Archiwum/Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

Dawna rejencja w Szczecinie, zespół kaplic cmentarnych w Jeleniej Górze, Wieża Piastowska w Opolu, Cerkiew w Hańczowej i dworzec kolejowy w Puszczykówku laureatami tegorocznego konkursu Zabytek Zadbany.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2014” odbyło się 24 kwietnia br. w trakcie uroczystej gali obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Żyrardowie. Organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z Miastem Żyrardów. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środowiska konserwatorskie, specjaliści od ochrony zabytków, przedstawiciele środowisk naukowych i opiniotwórczych, osoby zasłużone kulturze i ochronie zabytków.

W kategorii Utrwalenie wartości zabytkowych pojedynczego obiektu laureatem została dawna rejencja, a obecnie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki (woj. zachodniopomorskie). Jury konkursu doceniło kompletne prace konserwatorskie, które podkreśliły i wydobyły elementy historyczne wystroju oraz przywróciły budowali pełne walory artystyczne i historyczne. Doceniona została także promocja obiektu jako cennego zabytku i udostępnienie gmachu administracyjnego turystom.

Laureatem w kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu został zespół kaplic cmentarnych w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie). Jury przyznało nagrodę za znakomicie wykonane prace konserwatorskie, które wydobyły architektoniczny kaplic, poprawiły stan techniczny oraz walory estetyczne budowli, a także umożliwiły scalenie kompozycyjne jednorodnego zespołu sakralno-cmentarnego.

W kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych nagrodę przyznano Wieży Piastowskiej w Opolu (woj. opolskie). Nagroda została przyznana za prace konserwatorskie, które podkreśliły oryginalne elementy bryły budowli, pozwoliły na funkcjonalne wykorzystanie całego wnętrza budynku, a ich aspekt edukacyjny pozwolił na ukazanie dziejów wieży i historii miasta.

Tegoroczna nagroda w kategorii specjalnej Architektura i konstrukcje drewniane została przyznana Cerkwi Prawosławnej Opieki Matki Bożej w Hańczowej (woj. małopolskie). Jury doceniło prace konserwatorskie, które w znaczący sposób poprawiły stan techniczny zagrożonego zniszczeniem zabytku oraz podkreśliły jego najważniejsze walory historyczne i artystyczne.

W kolejnej kategorii specjalnej Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki laureatem został dworzec kolejowy w Puszczykówku (woj. wielkopolskie). Jury przyznało nagrodę za bardzo dobrze przeprowadzone prace konserwatorskie i budowlane, które uratowały obiekt przed zniszczeniem,  podkreśliły jego wartości zabytkowe oraz stanowią wzorowy przykład ratowania budowli zabytkowej z utrzymaniem jej pierwotnej funkcji.

Ponadto w trakcie gali Minister wręczył nagrody w konkursie Generalnego Konserwatora  Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów  Zabytków  za  najlepsze prace z ochrony  zabytków i muzealnictwa 2013 r. oraz wręczył odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i medale „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” osobom, które z wielkim zaangażowaniem poświęciły się kulturze i ochronie zabytków.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków został ustanowiony przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w 1983 roku i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym. Celem obchodów jest przede wszystkim przybliżenie społeczeństwu problemów ochrony kulturowego dziedzictwa.

Więcej na stronie:

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=2167
 powrót