Konkurs UKIE „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych” „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych”

26-05-2009

Departament Polityki Integracyjnej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej prowadzi Konkurs Otwarty „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych” adresowany do organizacji pozarządowych.

Celem Konkursu jest zachęcenie organizacji społeczno-gospodarczych do zwiększenia ich zaangażowania w proces stanowienia prawa Unii Europejskiej. W ramach Konkursu organizacje pozarządowe mogą uzyskać częściową refundację kosztów zakupu ekspertyz, które będą im służyły do sformułowania własnych opinii na temat dowolnych propozycji Komisji Europejskiej.

Kolejne nabory ofert będą organizowane co miesiąc do końca 2009 r.powrót