Konserwacja „Bitwy pod Grunwaldem”

07-09-2010

W konferencji prasowej dotyczącej konserwacji obrazu „Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki znajdującego się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, uczestniczył 7 września Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski.

Gruntowna i kompleksowa konserwacja obrazu Jana Matejki doskonale wpisuje się w obchody przypadającej w tym roku 600-setnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Okrągły jubileusz zwycięstwa pod Grunwaldem wzbudził ogromne zainteresowanie obrazem Matejki, który od momentu powstania w 1878 roku funkcjonuje jako główne wyobrażenie bitwy. Stworzyło to okazję do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu kompleksowych badań obrazu przy wykorzystaniu najnowszych metod konserwatorskich oraz jego gruntownej konserwacji. Bezzwłoczne poparcie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które ze swych środków sfinansowało prace, pozwoliło na podjęcie szeroko zakrojonego projektu kompleksowych prac badawczo-konserwatorskich. Prace te, ze względu na ich nowoczesność technologiczną i metodologiczną, określone zostały jako Projekt Matejko XXI.powrót