Konstytucja 3 maja: okolicznościowe lekcje historii

23-04-2012

W tym roku przypada 221. rocznica uchwalenia Ustawy Rządowej przez Sejm Czteroletni (1788–1792). 3 maja 1791 r. to data, która zapisała się w historii Rzeczypospolitej i nie tylko. Konstytucję 3 maja uważa się powszechnie za pierwszą w Europie (przed Konstytucją francuską z 3 września 1791 r.) i drugą na świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z 17 października 1787 r.) o najwyższym znaczeniu dla państwa ustawę zasadniczą określającą jego ustrój polityczny, społeczny, gospodarczy.

Postanowienia zawarte w Ustawie Rządowej z 1791 r. były rewolucyjne, a jednocześnie ostrożne i wyważone – doniosłe na miarę epoki. Zakreślały ramy nowego państwa – monarchii konstytucyjnej – a w narodzie dostrzegały gwaranta nowego porządku.

Z tej okazji zapraszamy na okolicznościowe lekcje historii wszystkich uczniów od klas IV szkół podstawowych do wyjątkowych wnętrz pałacu w Wilanowie należących w latach 1799–1821 do jednego z sygnatariuszy Ustawy Rządowej Stanisława Kostki Potockiego.

Okolicznościowe spotkanie są realizowane w Muzeum Pałacu w Wilanowie tylko w maju!

Rezerwacja grup: 22 842 07 95
Szczegółowe informacje: 22 842 81 01 wew. 7138
Koszt: 10 zł (od każdego uczestnika spotkania) + 100 zł (od grupy do 25 osób)

więcej informacji


 powrót