Konsultacje społeczne w sprawie Znaku Dziedzictwa Europejskiego

23-04-2018

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje na temat Znaku Dziedzictwa Europejskiego, w których mogą wziąć udział wszyscy obywatele i podmioty zainteresowane kulturą i historią Europy.

W ramach konsultacji Komisja zgromadzi uwagi na temat procedur dotyczących funkcjonowania działania na rzecz Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

Kwestionariusz dostępny jest w języku angielskim, francuskim i niemieckim na stronie https://ec.europa.eu/info/consultations/european-heritage-label-action_en

W konsultacjach można wziąć udział do dnia 24 maja 2018 roku.powrót