Konsultacje publiczne ws. Znaku Dziedzictwa Europejskiego

05-05-2009

Znak Dziedzictwa Europejskiego to istniejąca od 2007 r. inicjatywa międzyrządowa krajów europejskich. Dotychczas Znakiem Dziedzictwa Europejskiego wyróżniono 60 miejsc znajdujących się w 18 krajach europejskich, w tym 4 miejsca z Polski (Wzgórze Lecha w Gnieźnie; Kościół Katedralny p.w. śś. Stanisława Biskupa i Wacława na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie; Lublin – Kościół p. w. Św. Stanisława z Klasztorem Dominikanów, Kościół św. Trójcy, pomnik Unii Lubelskiej; obiekty związane z postaniem „Solidarności” w Stoczni Gdańskiej). Celem projektu jest wzmocnienie u obywateli Europy wspólnej tożsamości europejskiej i poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni kulturowej.

W dniu 20 listopada 2008 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła konkluzje, w których zwraca się do Komisji Europejskiej o przygotowanie wniosku legislacyjnego, celem nadania Znakowi Dziedzictwa Europejskiego charakteru oficjalnej inicjatywy Unii Europejskiej. Dzięki temu inicjatywa mogłaby zyskać nowy wymiar, sprawniej funkcjonować i być bardziej widoczna.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, Komisja Europejska rozpoczęła przeprowadzanie oceny skutków, obejmującej konsultacje społeczne. Ma ona na celu sprawdzenie, czy interwencja Unii Europejskiej w tej dziedzinie jest rzeczywiście uzasadniona oraz czy może ona wnieść prawdziwą wartość dodaną. Jeżeli okaże się, że tak, ocena skutków pozwoli również określić, jaką formę powinny przybrać działania Unii Europejskiej.

Elementem konsultacji społecznych są konsultacje internetowe, skierowane do obywateli i organizacji, a w szczególności przedstawicieli ministerstw, władz lokalnych i regionalnych, organizacje międzynarodowe, instytucje UE, partnerów ekonomicznych i społecznych, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, pracowników instytucji szkolnictwa wyższego i obywateli. Udział w konsultacjach można wziąć wypełniając odpowiednią ankietę online.
Konsultacje potrwają do dnia 15 maja 2009 r.powrót