"Konteksty" - festiwal sztuk wizualnych

10-08-2011

To pierwsza edycja projektu poświęconego rozwojowi sztuki efemerycznej w Polsce, szczególnie nurtowi performance.

Festiwal prezentuje sztukę performance poprzez dokumentacje zarówno działań klasycznych, z lat siedemdziesiątych, aż do najbardziej współczesnych i innowacyjnych realizacji. Celem organizatorów tego przedsięwzięcia jest promocja i popularyzacja sztuki efemerycznej, tymczasowej, akcyjnej, oraz stwarzanie sytuacji umożliwiającej zapoznanie się z jej dziełami. W ten sposób "Konteksty" stają się miejscem dialogu i interakcji między artystami, krytykami i teoretykami a publicznością.

Podczas pierwszej edycji "Kontekstów" przewidziane są wystawy Anny i Romualda Kuterów, Jana Świdzińskiego oraz performances Andrzeja Dudka-Dürera, Izabeli Chamczyk i innych.

Program obejmuje także pokaz dokumentacji z kolekcji Fundacji Sztuki Współczesnej "In Situ" i WRO Art Center oraz projekcje filmów m.in. Józefa Robakowskiego, Witosława Czerwonki i Zygmunta Rytki, a także panel dyskusyjny poświęcony sztuce efemerycznej.

Przez cały czas trwania festiwalu będzie odbywać się akcja fotograficzna Leszka Kotulskiego "Półportrety".

Ważnym punktem odniesienia festiwalu jest pojęcie kontekstu, w jego szerokim spektrum znaczeń. Jedną z wpływowych definicji zaproponował Jan Świdziński w swoim "Manifeście sztuki kontekstualnej" ogłoszonym w 1976 roku na Uniwersytecie Lund w Szwecji. Postulował, aby sztukę konceptualną zastąpić sztuką uwikłaną w lokalne konteksty, która pozostawałaby w ciągłej konfrontacji z dokonującymi się procesami społecznymi. Według niego jedyne co może zrobić artysta, chcąc przekazać pewien komunikat, to wejść w bezpośredni kontakt z tymi, z którymi znalazł się w danej chwili we wspólnym kontekście czasu, miejsca i sytuacji (np. podczas performance’u).

Na specyfikę Sokołowska składa się naturalne otoczenie, historyczna architektura, oraz mity, legendy, anegdoty z nim związane. Jaka sztuka pasuje do takiego miejsca? - pytają organizatorzy "Kontekstów". I odpowiadają w tekście programowym:

"Wydaje się, ze musi być to sztuka efemeryczna, taka która pojawia się wraz z nami na chwilę, dotyka tego miejsca, zostawia ślad. Mamy więc do dyspozycji miejsce, ale i własną sztukę i własne myśli. Co pobyt w Sokołowsku pozwoli do nich dodać?".

Artyści: Janusz Bałdyga, Izabela Chamczyk, Witosław Czerwonka, Andrzej Dudek-Dürer, Darek Fodczuk, Dominik Jałowiński, Małgorzata Kazimierczak, Adam Klimczak, Leszek Knaflewski, Marek Konieczny, Jerzy Kosałka, Leszek Krotulski, Anna i Romuald Kuterowie, Przemysław Kwiek, Anna Leśniak, Natalia LL, Ryszard Ługowski, Łukasz Mróz, Łukasz Prus-Niewiadomski, Mateusz Pęk, Ryszard Piegza, Izolda Pietrusiak, Józef Robakowski, Marek Rogulski, Małgorzata Rybka, Jan Rylke, Zygmunt Rytka, Ewa Świdzińska, Jan Świdziński, Waldemar Tatarczuk, Noah Warsaw, Piotr Wejchert, Jan S. Wojciechowski, Krzysztof Zarębski, Ewa Zarzycka.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego (13 sierpnia, godz. 11:00): Grzegorz Borkowski, Jolanta Ciesielska, Grzegorz Dziamski, Łukasz Guzek, Bogusław Jasiński, Marika Kuźmicz, Bartosz Łukasiewicz, Anna Markowska, Kazimierz Piotrowski, Andrzej Saj, Adam Sobota, Tomasz Załuski.

Kurator festiwalu: Łukasz Guzek.

Festiwal "Konteksty" trwa od 10 do 14 sierpnia 2011.

Wydarzenia odbywają się w Sokołowsku:powrót