Kontrola w kościele św. Jakuba w Toruniu

09-08-2018

Kościół św. Jakuba w Toruniu autor zdjęcia M. Stockafot.M.Stocka/NID

Kościół św. Jakuba w Toruniu autor zdjęcia A. Paczuskifot.A.Paczuski/NID

 

Na polecenie Generalnego Konserwatora Zabytków Magdaleny Gawin prof. IH PAN 8 sierpnia br. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął kontrolę działań Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu związanych z pracami konserwatorskimi i remontowymi w kościele pod wezwaniem św. Jakuba w Toruniu. Powodem kontroli są zarzuty zgłoszone przez toruńskie środowisko naukowe o podjęciu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków niezgodnej z obowiązującą doktryną konserwatorską decyzji dotyczącej wymiany posadzki w kościele oraz akceptacji przeprowadzonej niezgodnie ze standardami renowacji tzw. czarnego krucyfiksu.

Kościół Św. Jakuba został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewody Pomorskiego z 24 października 1929 r. Zlokalizowany jest na obszarze średniowiecznego układu urbanistycznego Torunia, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanego za Pomnik Historii. Mając na uwadze tak znaczną wartość zabytkową obiektu, Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin wystąpiła do Sambora Gawińskiego – Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków - o przeprowadzenie kontroli poprawności działań prowadzonych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w związku z pracami w kościele Św. Jakuba.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków powołał komisję konserwatorską, która przeprowadziła oględziny kościoła w kontekście prowadzonych prac konserwatorskich i remontowych. W skład komisji weszły: prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz – rzeczoznawca MKiDN, prof. dr hab. Elżbieta Basiul – Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz prof. dr hab. Bogumiła Rouba – Przewodnicząca Rady Ochrony Zabytków. Obecnie komisja analizuje akta. Ma się również zapoznać z dokumentacją projektową, o którą Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wystąpił do Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Kontrola wszczęta przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prowadzona jest na podstawie Porozumienia z dnia 5 stycznia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Prezydentem Miasta Torunia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Gminie Miasta Toruń.

 powrót