Korzystne zmiany dla muzyków przewiduje procedowana przez MKiDN nowelizacja prawa autorskiego

18-03-2015

Do 70 lat zostanie wydłużona ochrona praw pokrewnych do artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach oraz fonogramów - to podstawowa zmiana,  jaką niesie za sobą przyjęty 17 marca przez Rząd, projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Obowiązujący obecnie 50- letni czas ochrony praw pokrewnych dla wykonawców muzyki jest niesatysfakcjonujący szczególnie dla tych, którzy rozpoczęli karierę w młodym wieku. Wydłużenie czasu ochrony o 20 lat (czyli w sumie 70 lat od momentu publikacji lub innego rozpowszechnienia utworu), w ocenie Komisji Europejskiej zapewni im przez całe życie czerpanie korzyści z tego tytułu.  Do tej pory, tak długi czas ochrony praw przysługiwał jedynie twórcom.

Nowelizacja ustawy wprowadza również mechanizmy wzmacniające pozycję artystów wykonawcom względem producentów fonogramów m.in.: w wydłużonym okresie ochrony będzie im przysługiwać warunkowe prawo do wypowiedzenia umowy producentowi oraz prawo do  otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia za określone akty eksploatacji,  w sytuacji gdy przenieśli swoje prawa do artystycznych wykonań na rzecz producentów za jednorazowym wynagrodzeniem.

Przyjęta przez Rząd nowelizacja o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE z 27 września 2011 r. To z powodu konieczności jak najszybszej implementacji Dyrektywy, procedowany przez MKiDN  projekt nowelizacji został podzielony na dwa odrębne. Drugi z projektów, dotyczący dozwolonego użytku, public lending right oraz utworów osieroconych, został w wersji uzgodnionej z innymi resortami przekazany do Komitetu ds. Europejskich Rady Ministrów.powrót