Kraków: otwarcie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

03-07-2017

Na zdjęciu: ceremonia otwarcia 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCOfot. Paweł Suder

Na zdjęciu: ceremonia otwarcia 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCOfot. Grzegorz Kozakiewicz

Na zdjęciu: ceremonia otwarcia 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCOfot. Grzegorz Kozakiewicz

Na zdjęciu: ceremonia otwarcia 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCOfot. Grzegorz Kozakiewicz

Na zdjęciu: ceremonia otwarcia 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCOfot. Grzegorz Kozakiewicz

Na zdjęciu: ceremonia otwarcia 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCOfot. Grzegorz Kozakiewicz

Na zdjęciu: ceremonia otwarcia 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCOfot. Grzegorz Kozakiewicz

Na zdjęciu: ceremonia otwarcia 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCOfot. Grzegorz Kozakiewicz

Na zdjęciu: ceremonia otwarcia 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCOfot. Grzegorz Kozakiewicz

Na zdjęciu: ceremonia otwarcia 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCOfot. Grzegorz Kozakiewicz

Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy,  wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego oraz dyrektor generalnej UNESCO Iriny Bokovej 2 lipca 2017 r. w Krakowie odbyła się ceremonia otwarcia 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Podczas uroczystości w Zamku Królewskim na Wawelu wicepremier Gliński przywitał zebranych gości – uczestników rozpoczynającej się sesji.  Podkreślił, że organizacja tak ważnego wydarzenia, jakim jest tegoroczna sesja KŚD, ma dla kraju-gospodarza - Polski - szczególne znaczenie.

„Polska była mocno zaangażowana w prace nad budową międzynarodowego systemu ochrony dziedzictwa kulturowego od początku istnienia UNESCO. Byliśmy zarówno w gronie państw-założycieli ONZ, jak i samego UNESCO. Ratyfikując Konwencję w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego w 1976 r. byliśmy również wyjątkiem spośród państw bloku wschodniego – podkreślił wicepremier.”

Prof. Gliński przypomniał, że Polska ma „w swej historii tragiczne karty”.

„Utrata ogromnej części dziedzictwa narodowego w czasie II wojny światowej uwrażliwiła ogół polskiego społeczeństwa na jego znaczenie. Dzisiaj to minione doświadczenie pozwala nam być może lepiej rozumieć tragedię innych. Symbolem szacunku dla dziedzictwa była i jest Warszawa, odbudowana z ruin z troską o wierność dokumentacji i zachowanie oryginalnych elementów.  Symboliczny wymiar odbudowy miał być dowodem na to, że zbiorowej pamięci nie można wymazać – mówił prof. Gliński”.

Minister kultury przypomniał, że trud odbudowy Warszawy został doceniony i uhonorowany wpisaniem warszawskiego Starego Miasta na Listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1980 roku. Jak mówił, obecnie „w poczuciu solidarności z tymi narodami, które doświadczyły utraty skarbów własnej kultury w wyniku działań wojennych, ataków terrorystycznych lub katastrof naturalnych”, polscy specjaliści chcą się dzielić swoimi doświadczeniami dokumentowania zniszczeń, odbudowy i konserwacji.

„Naszym zdaniem bardzo potrzebna jest dziś, prowadzona pod auspicjami UNESCO, refleksja nad tym, w jaki sposób przeciwstawiać się klęsce wojny, przyjmując za uprawnioną chęć przywrócenia dawnej świetności miastom, budowlom czy pomnikom, jednocześnie respektując zasady konserwatorskie. Taka refleksja przy okazji obrad, będąca wyrazem solidarności i chęci udzielenia pomocy krajom dotkniętym skutkami wojny, aktów terroru czy katastrofy naturalnej, będzie zapewne towarzyszyła tegorocznej sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa”.

Wicepremier dodał, że w akcie solidarności, podczas sesji, prowadzona będzie akcja charytatywna na rzecz mieszkańców zniszczonego Aleppo. „Chciałbym zaprosić Państwa do jej wsparcia” – dodał.

Minister kultury wyraził nadzieję, że obrady 41. sesji będą przestrzenią konstruktywnej współpracy i miejscem na oryginalny wkład wiedzy i doświadczeń ich uczestników w ochronie najcenniejszych przykładów światowego dziedzictwa.

W ceremonii otwarcia 41. sesji uczestniczyła również Podsekretarz Stanu w MKiDN, pełnomocnik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego  ds. organizacji 41. sesji prof. Magdalena Gawin. Obecni byli także przewodniczący Rady Wykonawczej UNESCO Michael Worbs, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz przewodniczący tegorocznej sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa prof. Jacek Purchla.

Uroczystość zakończył koncert Leszka Możdżera i orkiestry Aukso.

Obrady w Krakowie

Organizatorem 41. sesji KŚD jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Podczas trwających 10 dni obrad (2-12 lipca br.) przedstawiciele 21 państw członkowskich Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO będą podejmować decyzje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym świecie. W roli obserwatorów obecne będą delegacje rządowe z blisko 170 Państw - Stron Konwencji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Szacuje się, że w wydarzeniu weźmie udział 2 tys. uczestników.

Obrady będą się odbywać w Centrum Kongresowym ICE Kraków, jednym z najnowocześniejszych obiektów konferencyjnych w Europie. W jego przestrzeni będą miały miejsce również wernisaże oraz wydarzenia o charakterze kulturalnym z różnych stron świata.

Program 41. sesji obejmuje obrady plenarne Komitetu, podczas których, podobnie jak w ubiegłych latach, rozpatrywane będą decyzje dotyczące wpisania nowych obiektów kultury i miejsc przyrody na Listę światowego dziedzictwa oraz przegląd i ocena ochrony dóbr już wpisanych.

Polski wniosek, który będzie dyskutowany podczas 41. sesji, dotyczy podziemi tarnogórskich (Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach). Jeżeli na sesji w Krakowie zapadnie decyzja o wpisie, będzie to 15. miejsce w Polsce na Liście światowego dziedzictwa.

Wydarzenia równoległe

Równolegle do sesji odbywać się będą wydarzenia towarzyszące, takie jak: Forum Młodych Profesjonalistów oraz – organizowane po raz pierwszy z inicjatywy Polski i UNESCO – Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa oraz Forum Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Forum Młodych Profesjonalistów, którego tematem jest  „Pamięć: utracone i odzyskane dziedzictwo” („Memory: Lost and Recovered Heritage”)  będzie poświęcone m.in. odbudowie historycznego centrum Warszawy. Rozpoczęło się już 25 czerwca w Warszawie, a zakończy się w Krakowie 3 lipca br. podczas obrad sesji.

Natomiast Forum Zarządców Miejsc Światowego dziedzictwa rozpoczęło się 30 czerwca w Krakowie. Podczas spotkania zarządcy obiektów z całego świata, wpisanych na listę, będą wymieniać się informacjami na temat zarządzania i ochrony najcenniejszych obiektów uznanych za dziedzictwo światowe.

Sesje Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO to coroczne, międzyrządowe spotkania 21 państw członków Komitetu dotyczące stosowania w praktyce Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Obrady Komitetu mają ściśle ustalony program. Od 1977 r. odbywają się w różnych miastach na świecie.powrót