Krynica Zdrój: o „Kulturze Dostępnej” na Forum

09-09-2015


fot. NCK

„Kultura Dostępna” - czyli realizowany przez resort kultury program, który ma służyć niwelowaniu różnych barier w dostępie do wydarzeń kulturalnych – to temat wykładu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej, wygłoszonego podczas XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.

Minister Omilanowska wystąpiła w ramach bloku tematycznego „Zarządzanie kulturą czy zarządzanie w kulturze”. Zdaniem organizatorów zarządzanie strategiczne ma coraz większe znaczenie dla rozwoju organizacji sektora publicznego, w tym dla instytucji kultury. Niestety - jak zauważają - w wielu przypadkach stan wiedzy na temat efektownego kierowania i rozwijania tego typu organizacji jest niewystarczający. Dyskusja, której moderatorem był Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Krzysztof Dudek, dotyczyła m.in. tego, w jaki sposób instytucje kultury radzą sobie ze zmianami zachodzącymi w sektorze kultury oraz jakie podejście do zarządzania i strategie dominują. Wśród panelistów znaleźli się m.in. poseł Jerzy Fedorowicz, zastępca prezydenta Krakowa Magdalena Sroka oraz dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden.

„Kultura Dostępna”

Zaprezentowany podczas obrad Forum przez minister Omilanowską program MKiDN „Kultura Dostępna” to systemowe rozwiązanie, które ma służyć niwelowaniu barier kompetencyjnych, finansowych, szczególnie dla grup narażonych na wykluczenie. Celem programu jest intensyfikowanie i zwiększanie liczby inicjatyw ograniczających przeszkody w dostępie do kultury oraz uświadamiających potrzebę uczestnictwa w niej. Inicjatywy te kierowane są do różnych grup społecznych, przede wszystkim osób, które z różnych względów (problemy zdrowotne, niskie dochody, wiek, miejsce zamieszkania) mają problemy z uczestniczeniem w życiu kulturalnym. 

Podstawowym narzędziem programu jest serwis internetowy kulturadostepna.pl zawierający wyszukiwarkę bezpłatnych i tanich ofert kulturalnych, można tam też znaleźć internetowe źródła kultury dostępne on-line.

Kolejny element „Kultury Dostępnej” – to program dotacyjny, którego celem jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. W tym roku jego budżet wyniósł 5,75 mln zł.

Program obejmuje również wejściówki za 1 zł do wielu muzeów dla dzieci i studentów do 26 roku życia oraz dodatkowe lekcje muzealne w 17 placówkach. To również Kultura Dostępna w internecie – w zasobach Narodowego Instytutu Audiowizualnego znajduje się obecnie aż 7, 5 tys. materiałów audiowizualnych, w POLONIE - ok. 600 tys. obiektów (każdego dnia liczba ta zwiększa się o około 2 tys.) .

Kolejnym ważnym punktem ministerialnego programu jest Karta Dużej Rodziny. To system zniżek dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. W programie uczestniczy 367 instytucji – w tym 262 muzea, 40 kin, 22 teatry, 32 galerie sztuki, 3 filharmonie i 3 opery.

W programie znalazły się także – „Kultura Dostępna w teatrze” (ogólnopolska akcja „Bilet za 250 groszy” w ramach obchodów jubileuszu „250-lecia teatru publicznego w Polsce”), a także „Kultura Dostępna w bibliotekach”. W ostatnich latach biblioteki bardzo się zmieniły, polepszyły swoje warunki lokalowe - nie tylko funkcjonalność, ale także estetykę. Stało się tak dzięki programowi BIBLIOTEKA+. „Infrastruktura bibliotek” 2011 – 2015. Jego celem było przekształcenie bibliotek publicznych w mniejszych miejscowościach w lokalne centra dostępu do kultury, wiedzy i ośrodki życia społecznego na wzór takich instytucji w krajach skandynawskich i zachodnioeuropejskich.  Na budowę lub modernizację 245 bibliotek gminnych rząd przeznaczył 150 mln zł. Placówki otrzymują od resortu także wsparcie na zakup nowości; w tym roku - 25 mln zł.

Program obejmuje też Kulturę Dostępną dla seniorów. „Pierwszy weekend jesieni, weekendem seniora z kulturą" - pod takim hasłem 26-27 września br. przebiegać będzie trzecia edycja akcji, w której osoby powyżej 60 roku życia w całym kraju będą mogły bezpłatnie lub za symboliczną opłatą skorzystać z oferty instytucji kulturalnych. Będzie ona różnorodna - od darmowego wejścia, przez specjalnie zorganizowane spotkania, wykłady i warsztaty po wycieczki z przewodnikami. Kampania ma zachęcić starszych odbiorców do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, dzięki wykorzystaniu oferty dostępnej w ich miejscu zamieszkania. W poprzednich latach w programie uczestniczyło ponad 200 placówek z całej Polski.

"Jak zbudować silną Europę?”

XXV Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój odbywa się w dniach od 8 do 10 września br. Program tegorocznego Forum obfituje w debaty, bloki programowe, prezentacje raportów i wydarzenia specjalne podzielone na 12 ścieżek tematycznych dedykowanych kluczowym sektorom gospodarki i życia społecznego takich jak: Makroekonomia, Biznes i Zarządzanie, Energetyka, Innowacje, Ochrona Zdrowia, Nowa Gospodarka, Społeczeństwo, Państwo i Reformy.

Obrady Forum odbywają się pod hasłem "Jak zbudować silną Europę? Strategie dla przyszłości". Europejskiej spójności i jedności zagrażają odśrodkowe siły polityczne i problemy gospodarcze. Jednocześnie stary kontynent musi stawić czoło coraz ostrzejszej globalnej rywalizacji ekonomicznej oraz konfliktom geopolitycznym, w tym coraz bardziej agresywnej Rosji. O sile Europy decydować będą przede wszystkim jej wzrost gospodarczy i bezpieczeństwo, dlatego też polityka Starego Kontynentu powinna koncentrować się na wzroście konkurencyjności, wsparciu innowacyjności i solidarności w polityce zewnętrznej. Czy możliwe jest połączenie tych trzech kierunków działań? Jak przezwyciężyć niestabilność polityczną tak wewnątrz wspólnoty jak i na jej granicach? Czy wart 300 miliardów plan Junckera, zasypie lukę inwestycyjną, i będzie wystarczającym impulsem dla gospodarek Unii? Na te pytanie szukają odpowiedzi uczestnicy nie tylko sesji plenarnej, lecz także całego Forum.powrót