Krzemionki – droga do UNESCO

10-07-2019

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

- To jest wielki impuls rozwojowy. Krzemionki Opatowskie będą znane w całej Polsce. Nie wszyscy wiedzieliśmy, że mamy na terenie kraju coś tak unikalnego jak Krzemionki Opatowskie – miejsce ukazujące historyczne górnictwo – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas konferencji prasowej podsumowującej ponad 20-letnie starania o wpis Krzemionek Opatowskich na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO.

Wicepremier Piotr Gliński podkreślił profesjonalizm polskich specjalistów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

- Nasi specjaliści zajmujący się dziedzictwem narodowym są bardzo cenionymi ekspertami na świecie. Udało się ten wpis uzyskać dlatego, że Polska jest bardzo solidnym partnerem UNESCO. Jesteśmy aktywni od dawna. Dwa lata temu odbyła się Sesja UNESCO w Krakowie, która przeszła do historii jako najlepiej zorganizowana – powiedział minister kultury.

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin zaznaczyła, że wpis Krzemionek Opatowskich na listę UNESCO to efekt pracy całego zespołu.

- Serdecznie gratuluję sukcesu wszystkim, którzy przyczynili się do wpisu. Gratuluję także mieszkańcom woj. świętokrzyskiego oraz tym, którzy kochają ten region. To dla nas wszystkich wielkie osiągnięcie – powiedziała wiceminister Gawin.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka wyraziła przekonanie, że wpis na listę UNESCO przyczyni się do rozwoju turystyki w regionie.

- Dzięki wpisaniu tego obiektu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, turyści odwiedzający Kraków będą chętniej wyjeżdżali poza województwo małopolskie, by zwiedzić zabytki w innych regionach – powiedziała wiceminister Krupka.

 

Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa został wpisany na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego podczas 43. Sesji UNESCO w Baku. Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO docenił unikalne dziedzictwo archeologiczne, które jako jedno z niewielu w Europie zachowało ślady prehistorycznej aktywności człowieka w sposób czytelny i niewiele zmieniony.

Krzemionki leżące w woj. świętokrzyskim, ok. 10 km od Ostrowca Świętokrzyskiego, stanowią dowód ogromnego wysiłku, jaki wkładały neolityczne ludy w wydobywanie krzemienia. Dzięki wyspecjalizowanym technikom wydobycia, jakie stosowano podczas pracy, nastąpił ogromny rozwój technologiczny i intelektualny człowieka. Prawdopodobnie wydobycie i produkcja narzędzi
z krzemienia to pierwszy rodzaj rzemiosła, w którym cały proces odbywał się w jednym miejscu.
Dziś możemy zachwycać się niepowtarzalnymi wzorami krzemienia pasiastego – unikatowego surowca, występującego wyłącznie w Górach Świętokrzyskich. Materiał ten używany jest do produkcji biżuterii, m.in. kolczyków i pierścionków.

W Krzemionkach znajduje się sieć ponad 4 000 szybów o głębokości dochodzącej do 9 m, znajdujących się na ogromnym obszarze około 78 ha. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki” gromadzi także mnóstwo eksponatów, takich jak neolityczna ceramika czy rekonstrukcje domostw,
które prezentowane są zwiedzającym.

Teren neolitycznej kopalni krzemienia został wpisany na listę zabytków w 1945r. Rok później rozszerzony o 382 ha rezerwat wpisano do rejestru zabytków archeologicznych, prowadzonego przez ówczesne województwo kieleckie. Starania o wpis Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa na Listę UNESCO prowadzone były od ponad 20 lat. To przede wszystkim dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 roku Polska uzyskała 16. wpis na tej liście, będący jednocześnie pierwszym wpisem dotyczącym obiektu archeologicznego.

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, które sprawuje opiekę nad kompleksem pradziejowych kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach otrzymało dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 udzieloną przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na działania z zakresu Ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury (8.1.). Wartość inicjatywy pod nazwą Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich wyniosła ponad 11 mln złotych. Ze środków unijnych pokryto prawie 70% wartości projektu.powrót