Księgi inwentarzowe Prussia-Museum

11-12-2008

9 grudnia 2008 roku w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie odbyła się promocja książki „Archeologiczne Księgi Inwentarzowe Dawnego Prussia-Museum”.

Książka, przygotowana przez polsko – niemiecko - rosyjski zespół autorów jest ujętym w formę katalogową opracowaniem inwentarzy, których fragmenty zostały odnalezione w latach 60. podczas prac wykopaliskowych prowadzonych w ruinach dawnego Zamku w Królewcu. Księgi, które zawierają spisy oraz rysunki znalezisk archeologicznych z lat 1880-1938, nie były nigdy publikowane i stanowią nieocenione źródło wiedzy o okresie migracji ludów na ziemiach wchodzących obecnie w skład Państwa Polskiego.

Informacja o „odnalezieniu” zabytku, uchodzącego za bezpowrotnie utracony, odbiła  się szerokim echem w środowisku naukowym. W grudniu 2006 r. przedstawiciele Departamentu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas wizyty w Kaliningradzie zaproponowali dyrekcji Muzeum pomoc w ratowaniu ksiąg. Ekspertyza wykonana na miejscu przez konserwatorów z Archiwum Państwowego w Olsztynie wykazała, że Stan zachowania ksiąg był bardzo zły. Po konsultacjach z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych do przeprowadzenia prac wytypowano Archiwum Państwowe w Olsztynie, które zakończyło renowację książ w grudniu 2007 roku.

Ratowanie inwentarzy dawnego Prussia Museum ma być pierwszą z inicjatyw podejmowanych w ramach międzynarodowego projektu rekonstrukcji muzealnych zbiorów archeologicznych z południowo-wschodniego wybrzeża Bałtyku utraconych i rozproszonych w wyniku drugiej wojny światowej, Ostbalticum.powrót