Kultura bez granic i Partnerstwo Wschodnie w Brukseli

27-11-2012

Kultura jest płaszczyzną, od której należy rozpocząć próby zintegrowania Białorusi z Unią Europejską- podkreślali  uczestnicy debaty „Białoruś i Europa: kultura bez granic – okrągły stół z artystami białoruskimi” zorganizowanej 26 listopada w ramach pierwszych Dni Partnerstwa Wschodniego w Brukseli przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Adama Mickiewicza oraz Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

Okrągły stół umożliwił białoruskim artystom zaprezentowanie własnych dokonań oraz przedstawienie  kondycji, w jakiej obecnie znajduje się szeroko rozumiana białoruska kultura. Obok przedstawicieli polskich regionów, w debacie uczestniczyli Białorusini: architekt i pisarz Artur Klinau, bard Zmicier Wajciuszkiewicz, filozof Aleś Ancipienka, pisarz Walencin Akudowicz oraz dokumentaliści Wolha Daszuk i Wiktor Aszluk.

W ramach Dni Partnerstwa Wschodniego, Polacy wspólnie z Białorusinami i artystami innych krajów objętych programem, próbowali zainteresować Brukselę Partnerstwem jako projektem kulturowym, przedstawiając w Komitecie Regionów własne propozycje inicjatyw.

Partnerstwo Wschodnie zakłada zbliżenie do UE i jej standardów sześciu wschodnich sąsiadów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Głównym twórcą inicjatywy z 2009 roku jest Polska popierana przez Szwecję. Przejawem realizacji projektu mają być preferencje handlowe, ułatwienia wizowe i programy pomocowe.powrót