KULTURA+ Rusza druga edycja programu

10-04-2012

Rozpoczęła się kolejna edycja Programu Wieloletniego KULTURA +, priorytet Digitalizacja, z budżetem  18 mln złotych na rok 2012.  Państwowe i samorządowe instytucje kultury, Archiwa Państwowe oraz instytucje filmowe mogą składać wnioski do 11 maja.

kultura+

Głównym celem Priorytetu Digitalizacja jest poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego. Fundusze pochodzące z Priorytetu wspierają digitalizację zasobów kultury poprzez zakup sprzętu, sam proces oraz udostępnienie zbiorów za pośrednictwem Internetu m.in. w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek, archiwów, kolekcji zabytków czy wortali audiowizualnych.

W ubiegłorocznej w procedurze konkursowej wyłonionych zostało 39 projektów digitalizacyjnych oraz inwestycyjnych na łączną kwotę 21,5 mln zł. W ramach pierwszej edycji stworzono 19 nowych pracowni digitalizacyjnych, a do tej pory zdigitalizowano ponad milion obiektów.

Szczegółowe zasady aplikowania do Priorytetu oraz wszystkie niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Audiowizualnego- operatora priorytetu Digitalizacja www.nina.gov.plpowrót