Kultura liderem!

14-10-2009

W dniu 7 października podpisano umowę na dofinansowanie ze środków europejskich budowy Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Tym samym resort kultury uzyskał absorpcję środków europejskich na poziomie powyżej 50%. Rok 2009 oznacza zakontraktowanie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowania ze środków europejskich na kwotę przekraczającą 2 miliardy złotych.

Budowa ASP w Łodzi będzie realizowana w ramach działania 11.3 „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” Priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe”, Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Projektowi o wartości całkowitej przekraczającej 52 mln zł., przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w wysokości 44,6 mln zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wybudowanie nowej siedziby ASP w Łodzi oraz zakup stałego wyposażenia na potrzeby uczelni. Projekt Centrum Nauki i Sztuki uwzględnia powstanie biblioteki wraz z magazynem książek oraz profesjonalnego archiwum, w którym przechowywane będą unikatowe zbiory m.in. strojów zgromadzonych przez lata działalności wydziału mody.powrót