Kultura się liczy

28-10-2009

28 października 2009 roku podczas spotkania z przedstawicielami instytucji kultury i środowiska dziennikarskiego Minister Bogdan Zdrojewski podsumował najważniejsze wydarzenia kulturalne ostatnich dwóch lat.

Spotkanie zatytułowane „Kultura się liczy” dotyczyło zarówno wszystkich dotychczasowych sukcesów, które stały się udziałem szerokiego kręgu ludzi kultury, jak i strategii jej rozwoju w latach przyszłych.

Minister podkreślał wiodącą rolę resortu kultury w wykorzystaniu środków europejskich na cele związane z rewaloryzacją i konserwacją zabytków, tworzeniem nowych centrów kultury i sztuki oraz inwestycji związanych ze szkolnictwem artystycznym.

Istotne znaczenie edukacji artystycznej znalazło odzwierciedlenie w szeregu podejmowanych inicjatyw, wśród których wymienić należy Fonotekę i Filmotekę szkolną, nowe kierunki na uczelniach, uruchomienie strony internetowej dla dzieci oraz Dwutygodnika- jedynej takiej strony o kulturze.

Sukcesy polskiej kultury poza granicami Polski tj.: Sezon Polski w Rosji, Rok Kultury Polskiej w Izraelu oraz Polska! Year! W Wielkiej Brytanii przyczyniły się do promocji naszego kraju i podkreślenia jego znaczenia na arenie międzynarodowej.powrót