Łańcut: wiceminister Gawin na posiedzeniu Rady Ochrony Zabytków

23-09-2016

min. Gawin na posiedzeniu Rady Ochrony Zabytków

Wiceminister kultury dr hab. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, wzięła udział w posiedzeniu Rady Ochrony Zabytków, które odbyło się w dniach 20-21 września 2016 r. w Muzeum-Zamku w Łańcucie.

W posiedzeniu uczestniczyli: prof. dr hab. Bogumiła Rouba (przewodnicząca), dr inż. Piotr Gerber, prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, Wiesław Kaczmarek, prof. dr hab. Andrzej Kadłuczka, Marek Konopka, Wojciech Kapałczyński, prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz, ks. prof. dr hab. Piotr Maniurka, prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski (zastępca przewodniczącego), mgr inż. Piotr Napierała, prof. dr hab. Jacek Purchla, dr Marek Rubnikowicz, Barbara Werner oraz dr hab. Katarzyna Zalasińska.

Członkowie Rady opiniowali nowe obiekty i obszary, które miałyby się znaleźć na prestiżowej liście pomników historii. Ponadto poruszono kluczowe kwestie związane z zarządzaniem pomnikami historii oraz aktualne problemy systemu ochrony zbytków w Polsce.

Podsumowanie projektu Muzeum-Zamku w Łańcucie

Następnie, 22 września br., członkowie Rady wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt pn. „Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum-Zamku w Łańcucie (OR- KA II)”. Projekt realizowany jest w ramach programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” - dzięki dofinansowaniu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.powrót