Laureaci 35 edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „ Za Zasługi dla Kultury Ludowej 2010”.

01-10-2010

W trakcie uroczystości zorganizowanych w Teatrze Wielkim w Warszawie, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski wręczył Nagrody im. Oskara Kolberga za całokształt działalności i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej.

Nagrody im. Oskara Kolberga przyznawane są co roku od ponad 30 lat. Wyróżnia się nimi wybitne indywidualności w dziedzinach twórczości artystycznej: sztuk plastycznych, literatury ludowej. muzyki instrumentalnej, śpiewu i tańca.

Nagrody przyznawane są również zespołom folklorystycznym a także osobom wyróżniającym się w dziedzinie działalności badawczej, dokumentacyjnej, animacji i upowszechniania kultury ludowej.

Organizatorem Nagrody jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Narodowe Centrum Kultury oraz Fundacja „ Cepelia „ Polska Sztuka i Rękodzieło”.

Wsród tegorocznych laureatów znaleźli się:

Nagroda honorowapowrót