Laureaci Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków nagrodzeni

15-02-2017

Na zdjęciu: Laureaci Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytkówfot. Paweł Czarnecki/Łazienki Królewskie

Na zdjęciu: Laureaci Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytkówfot. Paweł Czarnecki/Łazienki Królewskie

Na zdjęciu: Laureaci Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytkówfot. Paweł Czarnecki/Łazienki Królewskie

 

Nagrody i wyróżnienia otrzymali laureaci Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa. Uroczystość odbyła się 15 lutego 2017 roku w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Konkurs organizowany jest od 1989 roku, a jego cel niezmiennie pozostaje ten sam – zainteresowanie młodej kadry naukowej oraz studentów problematyką ochrony zabytków i muzealnictwa, poprzez podejmowanie tematów przyczyniających się do rozwoju nauki, a także popularyzowania wiedzy w tym zakresie lub dających propozycje rozwiązań praktycznych, dostosowanych do współczesnych potrzeb.

Prace zgłaszane do konkursu obejmują bardzo szerokie spektrum zagadnień - od projektów dotyczących architektury i urbanistyki, konstrukcji, historii sztuki i kultury, architektury krajobrazu czy muzealnictwa po projekty konserwacji zabytków ruchomych, prace naukowe i badawcze poświęcone ochronie dziedzictwa kulturowego. Zgłaszane są także prace popularyzatorskie, upowszechniające ideę ochrony zabytków, wnoszące nowe wartości merytoryczne, wyróżniające się ujęciem, formą i stylem.

W konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie kandydaci nie będący samodzielnymi pracownikami nauki, co sprawia, że biorą w nim udział ludzie młodzi, stojący u progu kariery zawodowej i naukowej.

Konkurs od początku prezentuje niezmiennie wysoki poziom, od blisko trzydziestu lat buduje swój prestiż, ciesząc się dużym zainteresowaniem ośrodków akademickich, zgłaszających najlepsze prace magisterskie i doktorskie.powrót