Łazienki pokazują Starą Oranżerię

21-04-2016

Na zdjęciu: Konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na zakończenie remontu Starej Oranżerii. autor zdjęcia: Danuta Matloch
Konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na zakończenie remontu Starej Oranżerii. fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na zakończenie remontu Starej Oranżerii. autor zdjęcia: Danuta Matloch
Konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na zakończenie remontu Starej Oranżerii. fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na zakończenie remontu Starej Oranżerii. autor zdjęcia: Danuta Matloch
Konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na zakończenie remontu Starej Oranżerii. fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na zakończenie remontu Starej Oranżerii. autor zdjęcia: Danuta Matloch
Konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na zakończenie remontu Starej Oranżerii. fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na zakończenie remontu Starej Oranżerii. autor zdjęcia: Danuta Matloch
Konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na zakończenie remontu Starej Oranżerii. fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na zakończenie remontu Starej Oranżerii. autor zdjęcia: Danuta Matloch
Konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na zakończenie remontu Starej Oranżerii. fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na zakończenie remontu Starej Oranżerii. autor zdjęcia: Danuta Matloch
Konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na zakończenie remontu Starej Oranżerii. fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Łazienki Królewskie - Stara Oranżeria. autor zdjęcia: Paweł Czarnecki
Łazienki Królewskie - Stara Oranżeria. fot.: Paweł Czarnecki

 

Nowo odkryte XVIII-wieczne malowidła ścienne, odtworzenie Królewskiej Galerii Rzeźby oraz kreatywna „Pracownia artysty” dla dzieci - to tylko część wartych 34 miliony zł prac wykonanych w Starej Oranżerii w stołecznych Łazienkach Królewskich. 21 kwietnia br. odbyła się tam konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego.

 

Głównym tematem konferencji było podsumowanie rezultatów prac remontowo-konserwatorskich w Starej Oranżerii w latach 2012-2016. Ich realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu przez Muzeum Łazienki Królewskie dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, a także środków z Funduszy Norweskich, wsparciu Mecenasów Muzeum i zaangażowaniu Ambasady Królestwa Norwegii i Ambasady Królestwa Niderlandów.

W ramach dofinasowania z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego zrealizowano projekt „Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta. Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Oranżerii z Teatrem Królewskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego”. Całkowita wartość projektu wyniosła 18,7 mln zł,  w tym środki MF EOG stanowiły 13 mln zł, a wkład MKiDN i Muzeum 5,7 mln zł. Umowa o dofinansowaniu została podpisana 9 maja 2014 roku. Zakończenie prac w Starej Oranżerii planowane jest na 30 kwietnia 2016 roku.

Najważniejsze prace objęły remont dachu wraz z konstrukcją, konserwację elewacji oraz stolarki drzwiowej i okiennej, zabezpieczenie fundamentów, wymianę instalacji kanalizacyjnych, grzewczych i elektrycznych. Zamontowany został system monitoringu przeciwpożarowego i antywłamaniowego.     W Teatrze Królewskim wprowadzono nowoczesny system gaszenia mgłą wodną, co znacząco poprawi bezpieczeństwo organizacji wydarzeń kulturalnych. Instalacja została sfinansowana z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jednym z głównych celów projektu EOG było dostosowanie Starej Oranżerii dla osób o specjalnych potrzebach. Zlikwidowano bariery architektoniczne, wprowadzono nowoczesne rozwiązania takie jak audiodeskrypcja, pętle indukcyjne, windy, system przywoławczy. W Królewskiej Galerii Rzeźby zorganizowano również przestrzeń z rzeźbami do poznawania przez dotyk oraz specjalne tyflografiki. Wśród pomocy edukacyjnych dostępnych dla zwiedzających jest makieta Starej Oranżerii. 

1 czerwca otwarta zostanie strefa kreatywna dedykowana rzeźbie – „Pracowania artysty.” W sali warsztatowej i formierni dzieci oraz dorośli będą mogli wykonać odlewy gipsowe oraz poznać XVIII - wieczną technologię wykonywania kopii rzeźb.  Pracownia edukacyjna jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Królewska Galeria Rzeźby

W 2012 roku, podczas prac konserwatorskich,  pod tynkami w Starej Oranżerii dokonano sensacyjnego odkrycia XVIII-wiecznych malowideł ściennych wykonanych według projektów Jana Chrystiana Kamsetzera. Projekty nadwornego architekta, które przechowywane są w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego uważane były przez dziesięciolecia za niezrealizowane. Zachowane projekty Kamsetzera razem z królewskim inwentarzem Catalogue des Ouvrages en  Marbre,  Platre Terre cuite appartenant a Sa Maje le Roi 1795, były podstawą do rozpoczęcia projektu badawczo – konserwatorskiego odtworzenia Królewskiej Galerii Rzeźby.

W pierwszym etapie prac odsłonięto zachowane malowidła i przeprowadzono ich konserwację.  Łącznie prace objęły 1570 m2 malowideł ścian i sufitu. Prace te sfinansowano z dotacji MKiDN i Programu Generalnego Konserwatora Zabytków. Równolegle prowadzona była konserwacja 161 gipsowych rzeźb z królewskiej kolekcji. Trzy brakujące rzeźby z projektu Kamsetzera zostały zamówione w Gliptotece Berlińskiej: Grupa Laokoona, Apolla Belwederski i Meleager.

W efekcie przeprowadzonych prac odtworzono Królewską Galerią Rzeźby. Na tle malowideł przedstawiających włoski pejzaż eksponowane są najsłynniejsze rzeźby świata antycznego tworzące tzw. „Kolumnadę Kamsetzera”: Flora Farnese, Apollo Belwederski, Grupa Laokoona, Meleager i Amazonka Mattei.

Ogród Oranżeryjny – Galeria rzeźby w ogrodzie

Ogród przy Starej Oranżerii jest jednym z najlepiej zachowanych miejsc Łazienek Królewskich. Widoczny na planach od 1786 roku pozostał do dzisiaj w tych samych granicach XVIII-wiecznego muru. Jego regularne ścieżki, fontanna, trawniki, rabaty kwiatów oraz wprowadzona przez króla Stanisława Augusta kolekcja rzeźb są do dzisiaj autentycznym i bogatym wnętrzem ogrodowym.

W latach 2012-2013 z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadzono rewitalizację Ogrodu Oranżeryjnego. Uwidoczniono historyczną  kompozycję Ogrodu, zostały zainstalowane nowoczesne formy nawadniania trawników i rabat, ścieżki zyskały typową dla ogrodów nawierzchnię mineralną, fontanna ogrodowa została okolona bortnicą z piaskowca. Przy alejkach ustawiono białe drewniane ławki, wykonane  na podstawie przekazów  historycznych wg. akwarel autorstwa Zygmunta Vogla z lat 1794-95. Podobnie jak za czasów króla w ogrodzie stanęły drzewka cytrusowe, a na rabatach pod murem posadzono krzewy, byliny i różnorodne kwiaty typowe dla wiosny, lata i jesieni. Rzeźby z kolekcji królewskiej zostały poddane konserwacji i stanęły na nowych postumentach, podobnie jak dekoracyjne marmurowe wazy ogrodowe.powrót