List ministra kultury do społeczności szkół artystycznych

31-08-2016

Drodzy Uczniowie, Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Pracownicy Szkół Artystycznych!

                Całe szkolnictwo artystyczne rozpoczyna dzisiaj nowy rok szkolny. Najbliższe miesiące przyniosą uczniom możliwości zdobywania i pogłębiania indywidualnych pasji artystycznych, dla nauczycieli natomiast będzie to okres wytężonej pracy nad powierzonymi im talentami. Wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz pedagogom życzę jak najwięcej okazji do radości z sukcesów. Niech nowe artystyczne wyzwania dostarczą osobistej satysfakcji i zachęcą do dalszego rozwoju artystycznego.

                Nadchodzący rok szkolny przyniesie dalsze efekty udoskonalania systemu szkolnictwa artystycznego. Obowiązujące od dziś ramowe plany nauczania, stanowiące połączenie sprawdzonych rozwiązań z przeszłości oraz odpowiedzi na wymogi współczesności, powstały w oparciu o szerokie konsultacje ze środowiskiem szkolnictwa artystycznego. Należy zatem postrzegać je jako konsensus - ujęcie w jednym akcie prawnym postulatów poszczególnych środowisk artystycznych. Ciągłe prace nad kształtem podstaw programowych oraz systemem oceniania uczniów, wraz z wprowadzeniem adekwatnych rozwiązań w zakresie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, przyczynią się do uformowania systemu edukacji artystycznej, której celem jest kształcenie zawodowych artystów.

                Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo!

                Szkoły artystyczne zapełnią się dziś gwarnym tłumem dzieci i młodzieży, pełnych chęci poznawania świata i zdobywania nowych umiejętności w różnych dziedzinach sztuki, w których się doskonalą. Życzę wszystkim, aby na tej drodze czekały nowe inspiracje, a liczne sukcesy były nagrodą za pracę włożoną w realizację artystycznych pasji.

 

Z poważaniem,

Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prof. dr hab. Piotr Gliński

 

List Wicepremiera,  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,prof. Piotra Glińskiego do społeczności szkół artystycznychpowrót