List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

01-09-2010

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele,
Rodzice i Pracownicy
szkół artystycznych,

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo,

dzisiaj rozpoczynamy nowy rok szkolny, z którym wiążemy wiele nadziei. Chcemy by przyniósł jak najlepsze efekty nauczania i wychowania, a nade wszystko liczne sukcesy naszych uczniów.

Cała społeczność szkół artystycznych jest głęboko zaangażowana w rozwijanie młodych talentów, a także przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w kulturze.

Wybitny muzykolog Karol Berger w „Potędze smaku” napisał: „świat sztuki składa się z fikcyjnych przedstawień, których jedną z funkcji jest umożliwienie nam porównywania świata rzeczywistego z takim, jaki mógłby on być. Sztuka tworzy doznania działań i uczuć, a tym samym daje nam przykłady tego jak powinniśmy działać i czuć. Ostatecznie pomaga nam się dowiedzieć kim jesteśmy i jak mamy sobie radzić”. Szkoła artystyczna jako miejsce, w którym młodzi ludzie uczą się kochać i rozumieć sztukę, niewątpliwie spełnia te oczekiwania.

Szkoły artystyczne to także miejsca, które poprzez swoją działalność na rzecz środowiska lokalnego, pełnią funkcję ważnych ośrodków kultury. Liczne koncerty, przedstawienia, wystawy, warsztaty i plenery są okazją by z jednej strony dzielić się talentem i nabytymi umiejętnościami, a z drugiej – są niezbędnym elementem kształcenia, pomagają zdobywać doświadczenie artystyczne.

Drodzy Nauczyciele, Szanowni Państwo,

wypełnianie tak szeroko pojmowanej misji edukacji artystycznej to wielkie wyzwanie oraz ogromna odpowiedzialność nauczycieli i rodziców. Młodzi, wrażliwi ludzie potrzebują bowiem mądrych przewodników i sprzyjających warunków
by w pełni rozwinąć swoje uzdolnienia. Jestem przekonany, że wszyscy nieustannie dokładamy wszelkich starań, aby zapewniać im naukę w twórczej atmosferze mądrej i bezpiecznej szkoły, przygotowującej zarówno do wyzwań dorosłego życia jak i kariery artystycznej.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo,

życzę wytrwałości w pracy i wielu sukcesów, ale przede wszystkim radości z codziennego realizowania planów i zamierzeń w wymiarze osobistym i zawodowym.

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 

Warszawa, dn. 1 września 2010 r.
 powrót